Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

1. UČNA ENOTA - UVOD V VERTIKALNE OZELENITVE


VSEBINA

1.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ VERTIKALNIH SISTEMOV OZELENITVE
                 1.1.1 Zelene fasade
                 1.1.2 Zelene stene
        Vprašanja za ponovitev snovi
        Viri
1.2 PREDNOSTI VERTIKALNEGA OZELENJEVANJA
                 1.2.1 Prednosti zunanjih sten

                      1.2.1.1 Zdravstvene prednosti in prednosti za dobro počutje
                      1.2.1.2 Prednosti za okolje
                      1.2.1.3 Ekonomske prednosti
                 1.2.2 Prednosti notranjih zelenih sten
        Vprašanja za ponovitev snovi
        Viri
1.3 RAZLIKA MED NARAVNIMI IN UMETNIMI EKOSISTEMI
        Vprašanja za ponovitev snovi
1.4 RAZLIČNE VRSTE VERTIKALNIH ZELENIH SISTEMOV IN NJIHOVA RELATIVNA TRAJNOST
                 1.4.1 Zelene fasade
                      1.4.1.1 Neposredne zelene fasade
                      1.4.1.2 Posredne zelene fasade

                 1.4.2 Zelene stene
                      1.4.2.1 Geotekstilne podlage
                      1.4.2.2 Plastični zabojniki
                      1.4.2.3 Drugi sistemi
                 1.4.3 Relativna trajnost različnih sistemov
        Vprašanja za ponovitev snovi
        Viri
1.5 RAZLIČNE VRSTE SUBSTRATA IN NJIHOVA PRIMERNA UPORABA
                 1.5.1 Sistemi, ki temeljijo na mediju – substratu

                 1.5.2 Hidroponski sistemi
        Vprašanja za ponovitev snovi

NAZAJ NA GLAVNO KAZALO