Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

2. UČNA ENOTA - POSTOPEK NAČRTOVANJA IN POSTAVITEV VERTIKALNIH OZELENITEV


VSEBINA

2.1 Zdravstveni in varnostni uktrepi v povezavi s postavitvijo vertikalnih zelenih sistemov
                 2.1.1           Predpisi o delu na višini 2005 (VB)
                 2.1.2           Predpisi o delu na višini v Sloveniji
                 2.1.3           Predpisi o delu na višini na Nizozemskem
        Vprašanja za ponovitev snovi        
        Viri
2.2 Primerne lokacije za vertikalne zelene sisteme v notranjem prostorju in zunanjem okolju
        Vprašanja za ponovitev snovi     
2.3 Postavitev vertikalnih zelenih sistemov
                 2.3.1           Postavitev zelenih fasad
                 2.3.2           Postavitev zelenih sten

                      2.3.2.1        Zdravstveni in varnostni pregledi
                      2.3.2.2        Pregled fasade
                      2.3.2.3        Položaj in nivoji
                      2.3.2.4 Postavitev podstrukture
                      2.3.2.5        Postavitev različnih vrst podstruktur
                      2.3.2.6 Postavitev namakalnih sistemov
                      2.3.2.7 Postavitev sistema osvetlitve
        Vprašanja za ponovitev snovi
2.4 Primerna tehnika zasaditve glede na različne vrste vertikalnih zelenih sistemov 
                 2.4.1           Geotekstilne podloge
                 2.4.2           Plastični zabojniki
        Viri
2.5 Primerne tehnike za pripravo vode

NAZAJ NA GLAVNO KAZALO