Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

EAM


EAM - Ekološke analize in monitoring

Pri predmetu ekološke analize in monitoring (EAM), ki se izvaja v drugem letniku naravovarstvenega tehnika, se dijaki urijo v laboratorijskih tehnikah in se seznanjajo z onesnažili vode, zemlje in zraka. Učijo se odvzemati vzorce ter postopke za analizo parametrov.

Pouk poteka v učilnici, laboratoriju in na terenu.

Pri praktičnem delu pouka dijaki samostojno izvajajo vaje, s katerimi usvojijo določena znanja in veščine. Spodaj so navedene nekatere izmed vaj:

·         Varno delo v laboratoriju in poznavanje laboratorijskih pripomočkov;

·         Določanje hidromorfoloških značilnosti vodotoka, določanje organoleptičnih lastnosti vode in določanje kalnosti vode;

·         Določanje trdote in električne prevodnosti vode;

·         Določanje kemijskih parametrov vode iz domačega kraja;

·         Spoznavanje različnih kemijskih analiznih tehnik, kot so titracija, destilacija, gravimetrijska analiza;

·         Izvajanje mikrobiološke analize vode;

·         Določanje parametrov, ki določajo kakovost zraka;

·         Vzorčenje prsti in njena analiza;

·         Določanje stopnje svetlobnega onesnaženja v domačem kraju.

Terensko delo v projektu YourAlps - analiza vode