Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

GVO


Gospodarjenje z obnovljivimi viri energije in ostanki

strokovni ogled HE medvode
na jezu HE Medvode
na robu Krakovskega pragozda
ideje za izrabo vetrne energije
z uporabo kock Lego do zanimivih izdelkov
izsek iz energetskega pregleda

Dijaki v 2. letniku spoznajo lastnosti neobnovljivih in obnovljivih virov energije, gospodarjenje z odpadki in različne načine varčevanja z energijo. Na terenu si ogledamo Sončno elektrarno Strahinj in Hidroelektrarno Medvode ter sejem DOM v Ljubljani. Dijaki si sami izberejo temo projektne naloge, npr. uporaba krušne peči, električni avtomobili, vetrne elektrarne v Sloveniji … Izdelajo tudi kratke filme in energetski pregled svojega doma.


Ogled HE Medvode in terensko delo ob Zbiljskem jezeru

V torek, 22. 10. 2019, smo dijaki 2. letnika naravovarstvenega tehnika obiskali HE Medvode, ki leži nad sotočjem Save s Soro pri naselju Medvode. Tam nam je vodja elektrarne Mirko Javeršek najprej razložil delovanje hidroelektrarne in pokazal njen prerez celotne. Ogledali smo si kratek film o gradnji elektrarne. Elektrarna je začela delovati leta 1953 po šestih letih gradnje. Izvedeli smo, da je letna proizvodnja te elektrarne 72 milijonov kWh in elektriko proizvaja le podnevi. Ogledali smo si jez, delovanje generatorja in turbine. Za jezom se nahaja  69 ha veliko Zbiljsko jezero. Zdelo se nam je, da je bila gradnja jezu pred 72 leti s takratno tehnologijo lopate in krampa zelo zahteven projekt.

Po ogledu HE smo se odpravili skozi gozd ob Savi navzgor, kjer smo opazovali in prepoznavali vodne ptice, ki živijo na Zbiljskem jezeru. Videli smo mlakarice, čopaste črnice, laboda grbca, sivo čapljo in veliko labodov. Proti kraju Zbilje, kjer smo si bližje ogledali jezero in okolico in izvedeli, da je turistična točka, saj imajo na voljo zunanji fitnes, igrišče za odbojko ter košarko, kavarne za krajši počitek, imajo tudi prostor z vsem potrebnim orodjem za popravljanje kolesa.

Na žalost je akumulacijsko jezero vsako leto bolj zamuljeno. Jezero ni primerno za plavanje. Lahko pa izletniki poleti najemajo supe ali kanuje in se ob tem odlično rekreirajo. Vsa turistična dejavnost je skoncentrirana na zahodnem bregu jezera, zahodni dal je slabše dostopen in predstavlja habitat za ptice gnezdilke, ki potrebujejo svoj mir.  Jezero ima veliko prednosti in slabosti, mi pa smo opazili tudi priložnosti kot so naravno kopališče, kolesarska pot, tečaj jadranja, ter nevarnosti, ki so onesnaževanje, mulj, izsek gozda, turizem (hrup, nesnaga…).  Na terenu smo opravili nekatere fizikalne in kemijske analize vode in zraka in se ob tem veliko naučili.