Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

VNV


VNV - Varstvo naravnih vrednot

Urejanje ptičje gnezdilnica
Izdelava gnezdilnic

Pri tem strokovnem modulu v 3. letniku dijaki usvojijo znanje o:

- zavarovanih območjih Slovenije ter njihovih osnovnih značilnostih,

- kriterijih in zvrsteh naravnih vrednot,

- načinih varovanja in spremljanja naravnih vrednot,

- programu razvoja podeželja, 

- varstvu biotske raznovrstnosti, 

- zavarovanih rastlinskih in živalskih vrstah...

Dijaki se izurijo v delu z naravovarstvenim atlasom in z njim odkrivajo svojemu domu in šoli najbližja zavarovana območja, naravne vrednote, Natura 2000 območja ter preučujejo vpliv posameznih dejavnosti v prostoru na njih. 

Modul poteka v teoretični in praktični obliki, kjer dijaki samostojno raziskujejo, delajo in tudi promovirajo svoje delo, varstvo narave. 
PROJEKT Nat2care JE RES SUPER…

V sredo, 22.maja 2019, smo se naravovarstveni tehniki 3.N učili V in O Krajinskem parku Ljubljansko barje. Začeli smo s kratkim pohodom na hrib Svete Ane (pod nadzorom dveh jadralk postovk), kjer smo dobili vpogled v mozaično pokrajino prostora znanem po največji količini pod površje zajete vode v Sloveniji. Naravovarstvenica Barbara zaposlena na KP Ljubljansko barje je povedala, da je Cesarica Marija Terezija to področje hotela vzpostaviti kot žitnico dežele, pa ji je uspelo?

Kakšne ekosistemske storitve nam nudi narava, kako človek pozablja na nekatere in zlorablja druge… Še posebej so nam bila všeč barjanska okna in jezero pri Podpeči.

 

Projekt Nat2care je res super – problemski pouk, terenska izkušnja, poudarki na ekosistemskih storitvah… pravijo dijaki in mentorici Nataša Kunstelj in Meta Vovk.

Zapis in foto: Pia Golob
Praktični pouk naravovarstvenih tehnikov

S tretjimi letniki programa naravovarstveni tehnik smo se v lesarski delavnici lotili izdelovanja hotelčkov za koristne organizme. Že v jesenskem delu smo nabrali različne naravne materiale, ki smo jih uporabili pri izdelavi. Nastali so estetski, uporabni izdelki.
Praktično delo v okviru projekta YourAlps - alpsko cvetje na Vogarju
Oaza na pragu Kopra in Ramsarsko mokrišče na Krasu v okviru projekta Nat2Care

23. maja 2018 so dijaki 3.N nadgrajevali že usvojeno teoretično znanje o upravljanju in izvajanju dejavnosti s praktičnim ogledom naravnega rezervata Škocjanski zatok in nato še Regijskega parka Škocjanske jame. Dostop na Nanos nam je žal preprečila zapora ceste.

Vode in zanimivosti poln dan!

Organizatorica: Meta Vovk
Naravovarstvenici Katja in Anita ob svetovnem dnevu biodiverzitete

ERROR: Content Element with uid "13923" and type "media" has no rendering definition!